VÄLKOMMEN TILL ÅNGSLIPSPELHUSET!

sliphus.jpg Anlades 1883 vid Gefle Varv intill Gavleåns utlopp i Östersjön.
Slipspelet användes temporärt fram till 1950 – 60-.talet och hade sedan dess fallit
i glömska. Kustkulturintresset gjorde att ett grupp något äldre och mycket kunniga
personer gav sig i kast med uppröjningsarbetet.

I dag kan den relativt sett unga föreningen (bildades i febr. 2005) glädjas åt att hela det ångmaskinsdrivna spelet (Europas enda.) fungerar klanderfritt!
Även en ångmaskin tillhörande en numera riven Tripodkran har återfunnits på en skrotfirma. Rosthögen är nu helt återställd och provkörd, går helt perfekt!

Föreningen som också tar del av Gävle Varvs historik genom åren, sysslar även med ”Ångteknisk” utbildning och har både körning samt visningar av anläggningen. Ett återställande av en förrådsbyggnad ger oss stora möjligheter att exponera maskiner och övrigt tillvarataget material från varvet.

sponsorer